Kategorier
Dränering

Välgjord dränering skapar trygghet i Göteborg

Många områden i Göteborg har lera i marken. Det gör att man är tvungen att utföra noggrann dränering innan man påbörjar byggprojekt för att undvika skador.

Ett av problemen när man ska bygga i Göteborg är att det finns så mycket lera som gör marken ostadig. För att skapa en stabil grund kan man påla ner till berget. Men marken är blöt och därför behöver man vara extra noggrann med dräneringen. Alla fastigheter som byggs behöver dränering för att det inte ska uppstå skador på byggnaden, men vissa områden har bättre förutsättningar än andra.

Det är viktigt att välja en kunnig och seriös aktör när man ska dränera inför ett bygge eller när man ska dränera om runt en äldre byggnad. All dränering behöver kontrolleras regelbundet så att det inte uppkommit skador som försämrar funktionen. Normalt sett brukar man räkna med att ett hus behöver dräneras om efter 25–30 år om dräneringen utförts korrekt. Men om man exempelvis byggt om eller till sitt hus kan det innebära att man måste göra om dräneringen.

Välgjord dränering skyddar fastigheten från fuktskador

Många äldre hus har rabatter närmast husgrunden men det är bättre att hålla den ytan öppen så att det inte samlas fukt. När man utför dränering så gräver man upp området närmast husgrunden och lägger ner dräneringsrör. Ett dräneringsrör skiljer sig från exempelvis avloppsrör genom att ha hål på ovansidan där vatten från marken kan rinna ner och transporteras bort.

När man anlitar experter på dränering i Göteborg arbetar man inte bara med utsidan utan gör också en isolering av husgrunden. Alla källarväggar ska isoleras utvändigt för att skapa ett effektivt fuktskydd. En effektiv isolering bidrar också till att göra källarväggen varmare och hindrar kondens från att bildas på insidan. Ett bra sätt att isolera källarväggar är att använda kapillärbrytande isoleringsskivor.