Integritetspolicy

Ingen information lagras som kan skada dig som besökare. Vi värnar den personliga integriteten och vi följer de lagar och regler som finns – GDPR och Personuppgiftslagen.

Uppgifter och information som sparas används enbart i ett förbättringssyfte och raderas efter tid – utan att spridas till tredje part.