Kategorier
Fasadrenovering

Fasadrenovering Stockholm – vanliga frågor

Har du som boende i en BRF nåtts av informationen att det är dags för en fasadrenovering i Stockholm? Det är dels ett tecken på att du bor i en ansvarsfull förening och dels så är det också något som i allra högsta grad kommer att gagna dig i framtiden.

En fasadrenovering i Stockholm är nödvändig att genomföra med viss regelbundenhet och det handlar om en viktig del av det löpande underhållet och den tekniska förvaltningen. Vi ska här nedan titta lite närmare på en fasadrenovering och göra det genom att svara på några vanliga frågor i ämnet – enligt följande:

Varför måste en fasadrenovering i Stockholm ske?

Oavsett om det handlar om puts, om tegelfasader eller exempelvis trä så kommer fasaden att ta skada som en följd av väder och vind. Ser man till exempelvis en putsad fasad så kan vatten ta sig in genom sprickor och skada den bärande konstruktionen på en fastighet. Sprickorna i sin tur kan uppkomma som en följd av frostsprängning. Träfasader har kommit att bli vanliga även på större fastigheter – något som är vackert, men som kräver underhåll på samma sätt som en villa byggd i trä. I Stockholm så blir även avgaser en viktig fråga och ett starkt skäl till varför man måste genomföra en fasadrenovering. Fastigheterna blir, helt enkelt, smutsiga och fula snabbare i en större stad.

Hur tjänar jag på en fasadrenovering?

Det handlar om det uppenbara: ska du sälja din lägenhet så kommer en fasadrenovering att skapa en mer inbjudande fastighet. Spekulanter köper hela området – inte en enskild bostad. En snygg fastighet med fina, välkomnande faciliteter leder till högre priser vid försäljning. Enkelt!

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Det beror helt på hur pass omfattande skador som finns samt vilket material det handlar om. Val av företag blir också viktigt. Vi skulle, gällande det senare, säga att man alltid tjänar på att välja erfarenhet i den frågan. Ett företag med god vana av fasadrenoveringar gör jobbet effektivt och därmed påverkas de boende mindre av projektet.

Läs mer här: https://www.fasadrenoveringstockholm.net/.