Kategorier
Byggtips

Asfaltera uppfart – välj rätt företag

Funderar du på att asfaltera din uppfart och genom detta få en lättskött, snygg och hållbar yta? Att låta asfaltera uppfart har blivit ett allt vanligare alternativ och det är definitiv något som rekommenderas. Till skillnad mot exempelvis grus så är asfalt som material något som ligger konstant. Det krävs ingen ansträngning för att hålla ytan snygg och det är också ett material som håller i många, många år. Men, det finns också vissa saker att tänka på. 

Vad gäller själva arbetet med att asfaltera uppfart så måste man vara medveten om att det inte är ett arbete för lekmän. Det går att asfaltera på egen hand, men det blir också ett resultat därefter. Inte sällan så ser man sprickor, tjälskott och diverse ojämnheter. Detsamma gäller emellertid även för vissa företag som asfalterar hemma hos privatpersoner. 

Fuskjobb är tyvärr vanliga vid asfaltering 

Tyvärr så ser man att många villaägare anlitar företag för asfaltering och där resultatet blir avsevärt mycket sämre än vad man tänkt sig. Redan efter en kall vinter så ser man spåren av fuskjobbet. Ytan spricker och blir både spröd och ojämn. Detta skapar såklart problem och det är heller inte helt enkelt att korrigera. Ett sådant jobb tyder nämligen på att fusket skett redan från start och att viktiga moment i grundarbetet. Om så är fallet så handlar det nästan uteslutande om att börja om, gräva upp och göra rätt från början.

Ett annat vanligt problem är att företaget man anlitat inte tagit hänsyn till lutningen mot exempelvis dagvattenbrunnar – eller husets placering – och det kan skapa stora problem i samband med regn. Här måste man även i vissa fall väga in närheten till grannen. Det är inte särskilt roligt att som granne se att vatten leds från ditt hus till den egna huskroppen. Den högsta prioriteten ska alltså läggas på att hitta rätt företag om man planerar att asfaltera uppfart. Hur gör man då det? Vi radar upp några tips i form av punkter som ser ut som följer: 

  • Kolla erfarenhet. Hur länge har företaget funnits och hur pass lång erfarenhet har man av asfaltering? Här kan man även göra viss skillnad på vilken typ av asfalt man lagt. Det är en stor skillnad på att asfaltera för en landsväg – eller en privat sådan – jämfört med att asfaltera uppfart. Man använder exempelvis en annan typ av blandning vid det senare projektet. 
  • Ett svenskt företag? Det finns all anledning att se över företagets härkomst. Detta säger vi av den enkla anledningen att Sverige under senaste åren haft stora problem med kringflackande sällskap som erbjuder asfaltering till väldigt låga priser – och där betalningen sker svart. Inte sällan så handlar det om irländska gäng som drar omkring och knackar dörr och utöver asfaltering så kan de även erbjuda hjälp med takläggning eller exempelvis målning. Det kan förekomma hotfulla situationer och det som alltid brukar visa sig är att jobben är av en usel kvalitet. Välj alltid ett företag som har F-skatt och som är registrerat i Sverige! 
  • Referenser. Var har man jobbat tidigare och kan du sättas i kontakt med en tidigare kund? Referenser är extremt viktiga vad gäller asfaltering. Finns inga sådana? Ja, det tyder på att man har något att dölja. Avstå!
Kategorier
Byggtips

Välj totalentreprenad i Stockholm

Känns det jobbigt och besvärligt att bygga ett nytt hus? Då kan det vara en idé att anlita ett företag som kan utföra en totalentreprenad i Stockholm. Någon som tar ansvar för allt i projektet.

Vad betyder det när du väljer totalentreprenad av ett företag i Stockholm? Jo, när du ska bygga ett hus så ingår det en hel mängd olika delar som ska utföras. Ritningar ska tas fram och bygglov ska sökas. Markarbeten ska utföras och huset ska sättas på plats, med alla sina delar utförda. Sist men inte minst ska allt kopplas in i huset, som el, vatten och avlopp. Det kan låta mycket men till det kommer att allt också ska ske vid rätt tidpunkt. Och bara att få snickare, målare, golvläggare, elektriker och rörmokare att samarbeta kan vara rörigt nog. Därför är det många som väljer att ge någon annan ansvaret att utföra och samordna allt detta.

Totalentreprenad för enklare byggnation

Att låta människor i byggbranschen utföra och samordna byggnationen av ett hus är inte bara en enkel åtgärd, utan även en klok sådan. Har du inte erfarenhet av byggnation så kan det bli väldigt nervöst och rörigt att få allt att passa vid rätt tid. Med en totalentreprenad får du en tidpunkt när allt ska vara klart, och innan du flyttar in i huset så kommer det ske en besiktning. Där får du ett kvitto på att allt är utfört på rätt sätt och att du lugnt kan flytta in direkt. Mer om totalentreprenad på denna sida: totalentreprenadstockholm.net

Kategorier
Byggtips

Rita ett eget hus

Trots att alla byggnader är ritade av en arkitekt så kan det ändå vara så att de finns i stor upplaga. De kataloghus som finns på marknaden kan finnas i tusental och man kanske vill ha något eget.

Om man vill ha ett alldeles eget hus, som kanske bara finns i en enda upplaga, så kan man anlita en arkitektfirma i Stockholm. Det är ett sätt att få något som passar de egna behoven och den egna smaken. Men det kan också vara en förutsättning för att kunna bygga där man önskar. Det är rimligt enkelt att bygga ett hus på en slät mark som består av jord. Men om man ska bygga på klippor eller mitt i en skog så kan det krävas att man skräddarsyr såväl grunden som huset.

Ta in omgivningen

Med en riktigt god arkitektur tar man in alla behov och önskemål från den som ska bo i huset. Men man tar även in området, landet och de förhållanden som finns där. Det är också därför man kan se att det finns en generellt samlad typ av bebyggelse på olika nivåer i vårt avlånga land. De hus som finns i söder byter skepnad ju längre upp i landet man kommer. Men även där finns det också skillnader på hus som finns i inlandet mot de som finns längs med kusten. En riktigt duktig arkitekt av idag tar även hänsyn till miljövänlighet och att det blir en så låg driftskostnad som möjligt framöver.

Kategorier
Byggtips

Rätt maskiner i rätt tid

Dags att jobba? Alltid gott att förtjäna sitt levebröd. Ibland får man gå utanför boxen och göra något man inte gör varje dag. Hur ser er beredskap ut då? Maskinuthyrning löser akuta problem.

De flesta företag har sällan råd att tacka nej till erbjudanden om arbeten. Har man kompetensen vill man gärna ställa upp och göra ett fullgott jobb. Ofta finns det oanade resurser hos företag och kombinerat med en god vilja och rätt inställning brukar det ge goda resultat.

Något som däremot är närmast omöjligt är att hålla en komplett maskinpark för precis alla typer av projekt och arbeten. Man satsar stora pengar på både utrustning och maskiner och gärna med lite kvalitet. När det gäller jobb som kanske dyker upp en gång per år och som kräver exempelvis en lift man aldrig annars använder blir det däremot orimligt att äga en sådan.

Enkel och bra maskinuthyrning

Projekt och arbeten ser naturligtvis väldigt olika ut. Faktorer som årstider och väder är också något man behöver ta i beaktande. Därför är det enklast och bäst att finna en maskinuthyrare som inte specialiserar sig enbart på en typ av maskiner utan som har ett brett sortiment att välja ifrån.

Söker du ett företag som erbjuder maskinuthyrning i Stockholm? Välj den leverantör som kan erbjuda det mesta och till de bästa priserna. Mätinstrument och maskiner för strömalstring, fordon av olika slag och liftar. Hanteringen blir enklare då ni klarar er med en leverantör istället för att behöva anlita flera olika.

Kategorier
Byggtips

Rensa marken från föroreningar

I jorden finns det näring som ger växter kraften att växa, men dessvärre utsätts den även för en del föroreningar. Dessa kan jorden inte själv ta hand om utan man behöver göra marksanering.

Vet man av att man har en mark som är förorenad behöver man hjälp av ett företag inom marksanering. Detta är inget man kan ge sig på själv, eftersom det krävs mycket kunskap och rätt verktyg för att lyckas motarbeta det. Inför marksaneringen bedömer man hur mycket av föroreningen som ska tas bort. Detta görs väldigt noggrant, för det ska inte finnas en risk att det sprider sig. Jorden är bra på att samla på sig både föroreningar och nyttigheter. Det är vårt jobb att se till att den mår så bra som möjligt, och även fast vi inte kan göra det själva finns det experter som vet hur man gör.

Hur gör man saneringen?

Det finns flertalet olika vis man gör en marksanering på. Jorden kan behövas saneras på grund av olika saker. Många gånger använder man biologiska saneringsmetoder. Detta kan vara tillsats av bakterier, näring och syre. Detta kan man göra direkt på platsen, men även de som utför saneringen kan göra det i sina efter behandlingsanläggningar. Vill ni veta mer om marksanering finns det massor av information på internet. Kontakta gärna företag och fråga om offert om ni behöver det, och hos dem kan ni även få svar på de frågor ni har. Ni hittar olika företag inom marksanering om ni söker på internet.

Kategorier
Byggtips

Fördelar med en asfaltering

Det finns många val så det kommer till hur man vill att sin garageuppfart ska se ut. Många väljer här att lägga grus eller singel på sin uppfart och visst – det kan vara snyggt och billigt; men särskilt effektivt är det inte sett till hur mycket jobb i form av underhåll – exempelvis krattning – det kräver. En tung bil sätter sina spår, och dessutom: hur roligt är det att gå omkring och leta grus på exempelvis den närliggande gräsmattan? Nej, vi anser att man som villaägare bör se över de andra alternativen istället och där man antingen väljer att anlägga natursten på sin garageuppfart eller där man genomför en asfaltering på denna.

Om vi får välja mellan dessa? En asfaltering; både sett till hållbarhet och sett till kostnaden. En korrekt utförd asfaltering står emot tidens tand på ett bra sätt – även med våra nordiska vintrar i åtanke – och den är förhållandevis billig att genomföra. Vi förutsätter här att man anlitar professionell hjälp vid sin asfaltering och inte faller för frestelsen som ligger i att genomföra en asfaltering på egen hand och försöka komma än lite billigare undan. Det brukar nämligen sällan löna sig; en asfaltering kräver hårt jobb, kunskap, maskiner – framförallt! – och en massa tid till övers. Rådet är att man tar hjälp. Det är inte så dyrt och för att komma ännu billigare undan så finns det två råd:

  1. Var ute i god tid. Kommer du på under sommaren att du vi ha en asfaltering utförd? Var beredd på att betala. Det bästa är om du kan kontakta ett företag inom asfaltering redan under vintern och boka in en lämplig vecka frö just din uppfart. Priset blir på så sätt lägre.
  2. Välj rätt firma. Det kan – framförallt i Stockholm – skiljer otroligt mycket i pris för en asfaltering mellan två olika firmor. Bor du i Stockholm – eller någon annan stad där det finns ett stort utbud – så se till att ta in flera offerter och ställ dessa mot varandra. Viktigt dock! Under senare år så har det börjat dyka upp så kallade dörrknackare som erbjuder en asfaltering i Stockholm till en bråkdel av kostnaden. Undvik dem; du kommer att betala för ett jobb som måste göras om redan efter något år. 
Kategorier
Byggtips

Källaren – bättre än sitt rykte

Källaren har ett oförtjänt dåligt rykte där man bara ställer ner saker som inte används, där det är kallt och dragigt och där något mord sker i olika skräckfilmer. Källaren är helt enkelt den plats i huset där man inte gärna går eller vistas mer än för att tvätta eller hämta saker som man behöver. Så behöver det dock inte vara – man ska istället se sin källare som en outnyttjad resurs, den är ju trots allt lika stor som huset i övrigt, eller hur? Att genomföra en källarrenovering kan alltså vara det som gör att du och din familj kan skapa de rum som ni alltid drömt och kan därigenom öka er levnadsstandard markant.

Bor man i en större stad som exempelvis Stockholm så finns det även en annan aspekt som spelar in då det handlar om källarrenovering – nämligen den ekonomiska. Som alla vet så är ju Stockholm och bostadsmarknaden där extrem så till vida att priserna ständigt verkar nå nya rekordnivåer – detta då det helt enkelt inte byggs tillräcklig många bostäder som matchar det stora antal människor som flyttar in. Det här skapar en bubbla och har man redan ett boende i Stockholm så är det bara att gratulera då man vid en försäljning alltså har stora pengar att tjäna.

Ett hus i Stockholm är ju alltså dyrt som det är men att genomföra en källarrenovering är en sak som verkligen kan maximera vinsten vid en vidareförsäljning. Att inreda med exempelvis ett spa, en rejäl tvättstuga, ett rum för biljard eller en gillestuga kan alltså skapa förutsättningar för en bra affär och här spelar alltså en källarrenovering i Stockholm en stor roll som inte många har insett. För en relativt liten peng kan alltså som husägare i Stockholm anlita en firma som kommer och genomför en källarrenovering exakt så som man vill ha det och därefter säljer man sitt boende – om man vill – till ett betydligt högre pris än vad man betalat för denna källarrenovering i sig.

Det ska alltså ses som en investering snarare än en utgift att anlita ett företag för en källarrenovering – åtminstone då om man bor i just Stockholm där alltså förtjänsten blir större än vad den kanske skulle ha blivit vid ett liknande jobb i exempelvis Sveg.

Vad kostar en källarrenovering i Stockholm?

Hur mycket denna källarrenovering kostar varierar ju naturligtvis och det beror ju helt enkelt på hur stort man har samt i vilken omfattning denna renovering ska ske. I Stockholm kan man dock komma undan lite billigare genom att utnyttja de många företag som är verksamma just med källarrenovering och detta genom att ta in olika offerter och därigenom pressa priserna lite.

Det är dock viktigast att jobbet blir korrekt utfört och att man inte förstör saker som kan påverka hela huset. I källaren är det ju nämligen stora risker att läckage uppstår och där följderna blir mögel och fuktskador. Därför bör man alltså anlita det företag som har bäst rykte och inte bara gå efter pris – en källarrenovering måste bli perfekt och detta oavsett om den sker i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Hellre betala mer för ett bra jobb än mindre för ett dåligt – det är en devis som verkligen gäller.