Kategorier
Byggtips

Pålning ger stabila byggnationer

De flesta är väl medvetna om att grunden och arbetet med att förbereda är avgörande för hur pass stabil en framtida byggnation blir. Med ett undermåligt arbete med grunden – eller med fel typ av teknik – så kan man hamna i en väldigt besvärlig framtida situation där exempelvis huset drabbas av sättningsskador. Detta innebär höga kostnader och väldigt svåra åtgärder att utföra. 

Grunden är avgörande, men lika avgörande är också vilken typ av grund som ska användas – något som avgörs av en mängd olika faktorer, men där exempelvis marken är den mest avgörande. Olika typer av mark och jordförhållanden kräver olika typer av grunder. 

Pålning – bygg på lösa jordmassor 

Ser man till lösa jordmassor, till leriga förhållanden eller till exempelvis mjukare ytor så blir pålning det bästa alternativet att använda sig av. Pålning möjliggör stabila grunder och hållbara konstruktioner även på sämre markförhållanden och detta öppnar upp möjligheter att bygga exempelvis hus och fastigheter även på mark som inte erbjuder optimala förhållanden. 

Ser man till exempelvis Hammarby Sjöstad och byggnationen av den stadsdelen i Stockholm så kan man säga att en stor del av de byggnader och konstruktioner där är frukten av pålning. Detta ger en ledtråd kring vilka möjligheter som finns. 

Välj rätt företag för pålning 

Har du en tomt som du planerar att bygga på, men där marken är instabil och lös? I så fall kommer pålning förmodligen att vara det bästa alternativet för att bära grunden och konstruktionen på. Det du bör veta är att pålning dels kommer i olika former – och att det dels också handlar om kunskap. Det senare innebär att du måste välja rätt partner för uppgiften. 

Vårt råd är att du dels fokuserar på erfarenhet och att du dels också är noga mer referenser. Om företaget har vana och erfarenhet av pålning vid större projekt och anlitas av större entreprenörer så är detta ett riktigt kvalitetstecken. Vi skulle definitivt säga att det är värt att lägga några kronor extra för den typen av företag än att chansa med första bästa. Rätt pålning och rätt typ av metod är en ren investering.