Kategorier
Brandtätning

Allting blir bättre med SBA

Hitta rätt bland produkter, få hjälp och utbildning inom SBA. Det kommer verkligen att göra ert företag och era lokaler till en säkrare miljö att vistas i.

Systematiskt brandskyddsarbete, eller SBA som det förkortas, är verkligen livsviktigt för att göra era lokaler till en säkrare plats att vistas på. Det är något som ni behöver tänka på innan en olycka är framme. Se alltid till att alla anställda har rätt kunskaper för att kunna klara av en krissituation.

SBA är mer än att bara ha en brandsläckare på plats. Med SBA så jobbar ni aktivt med att era lokaler är säkrade och att kunnandet om bränder stadigt blir större. SBA finns med i lagen om skydd mot olyckor. Enligt den lagen så är varje verksamhetsansvarig och ägare till byggnaden ansvarig för att det bedrivs SBA.

Det är inte alltid så lätt att veta vad man ska göra och hur man ska göra det, så då är det bäst att vända sig till någon som har jobbat med just det i många år. Det gör att det blir lättare att komma igång, och er kunskap om brandskydd ökar.

Utbildning om SBA, oavsett hur stort företaget är

Det är viktigt att alla har koll på brandskyddsarbete. Det handlar om liv. Med SBA så får ni hjälp att gå igenom vad ni har för brandskydd, och var ni behöver förbättras. Det är viktigt att det systematiska brandskyddsarbetet utförs individuellt för varje företag. Det spelar ingen roll om företaget är stort eller litet.

Det är något som alla måste jobba med, och det är viktigt att det anpassas så att det är relevant för just era lokaler, er fastighet och er inriktning. Det behövs till exempel inte samma brandskydd i en lokal med många heta maskiner som det behövs i en matsal. Det viktiga är att alla fastigheter är anpassade för att kunna skyddas mot brand.

Systematiskt brandskydd innebär också att rutinerna ses över med jämna mellanrum, så att ingenting är onödigt eller saknas. Det är viktigt att fastigheten brandsäkras. När ni är osäkra på vad som egentligen krävs så tveka inte att anlita någon som har koll. Det gör en stor skillnad när ni tänker till.

Kategorier
Brandtätning

Större chans att stoppa branden med brandtätning

Allt för många människor står utan något brandskydd i sina hem. Ändra på detta redan idag, skaffa en brandtätning som hjälper till och bromsar branden.


Bränder är otroligt obehagliga. De sprider sig mycket snabbt och slukar allt i sin väg. Tyvärr hör man flera gånger om skogar som står i brand och människor som får lämna sina hem, men även om byggnader som står i brand. Branden är inte att leka med och det är bäst att skydda sig på bästa möjliga sätt. 

I byggnader som uppförs idag har man redan tänkt på det. Det finns brandskydd i dem. Men långt ifrån alla hus i Sverige har något effektivt brandskydd. Har du ett av de hemmen? Då är det dags att göra en ändring på det genom att låta göra brandtätning som kan lyckas bromsa branden, eller till och med stoppa den. 

Komplett skydd med brandtätning 

Givetvis är det inget du kan göra själv, utan det behöver överlåtas till experter såsom brandtätning.net. För att brandskyddet ska vara effektivt är det otroligt viktigt att allting är rätt. En brandtätning är ett väldigt bra skydd, men du bör inte slappna av helt för det. Du ska ändå ha de vanliga sakerna som brandlarm, brandsläckare och eventuellt brandfilt. 
Dessa är komplement till brandtätningar. Brandtätningar ger dig mer tid om det börjar brinna. Tid är allt som behövs vid en brand, det innebär att chansen att överleva blir mycket större. Så vänta inte med det, kontakta experterna på brandtätning idag.