Kategorier
Brandtätning

Allting blir bättre med SBA

Hitta rätt bland produkter, få hjälp och utbildning inom SBA. Det kommer verkligen att göra ert företag och era lokaler till en säkrare miljö att vistas i.

Systematiskt brandskyddsarbete, eller SBA som det förkortas, är verkligen livsviktigt för att göra era lokaler till en säkrare plats att vistas på. Det är något som ni behöver tänka på innan en olycka är framme. Se alltid till att alla anställda har rätt kunskaper för att kunna klara av en krissituation.

SBA är mer än att bara ha en brandsläckare på plats. Med SBA så jobbar ni aktivt med att era lokaler är säkrade och att kunnandet om bränder stadigt blir större. SBA finns med i lagen om skydd mot olyckor. Enligt den lagen så är varje verksamhetsansvarig och ägare till byggnaden ansvarig för att det bedrivs SBA.

Det är inte alltid så lätt att veta vad man ska göra och hur man ska göra det, så då är det bäst att vända sig till någon som har jobbat med just det i många år. Det gör att det blir lättare att komma igång, och er kunskap om brandskydd ökar.

Utbildning om SBA, oavsett hur stort företaget är

Det är viktigt att alla har koll på brandskyddsarbete. Det handlar om liv. Med SBA så får ni hjälp att gå igenom vad ni har för brandskydd, och var ni behöver förbättras. Det är viktigt att det systematiska brandskyddsarbetet utförs individuellt för varje företag. Det spelar ingen roll om företaget är stort eller litet.

Det är något som alla måste jobba med, och det är viktigt att det anpassas så att det är relevant för just era lokaler, er fastighet och er inriktning. Det behövs till exempel inte samma brandskydd i en lokal med många heta maskiner som det behövs i en matsal. Det viktiga är att alla fastigheter är anpassade för att kunna skyddas mot brand.

Systematiskt brandskydd innebär också att rutinerna ses över med jämna mellanrum, så att ingenting är onödigt eller saknas. Det är viktigt att fastigheten brandsäkras. När ni är osäkra på vad som egentligen krävs så tveka inte att anlita någon som har koll. Det gör en stor skillnad när ni tänker till.