Kategorier
Byggtips

Asfaltera uppfart – välj rätt företag

Funderar du på att asfaltera din uppfart och genom detta få en lättskött, snygg och hållbar yta? Att låta asfaltera uppfart har blivit ett allt vanligare alternativ och det är definitiv något som rekommenderas. Till skillnad mot exempelvis grus så är asfalt som material något som ligger konstant. Det krävs ingen ansträngning för att hålla ytan snygg och det är också ett material som håller i många, många år. Men, det finns också vissa saker att tänka på. 

Vad gäller själva arbetet med att asfaltera uppfart så måste man vara medveten om att det inte är ett arbete för lekmän. Det går att asfaltera på egen hand, men det blir också ett resultat därefter. Inte sällan så ser man sprickor, tjälskott och diverse ojämnheter. Detsamma gäller emellertid även för vissa företag som asfalterar hemma hos privatpersoner. 

Fuskjobb är tyvärr vanliga vid asfaltering 

Tyvärr så ser man att många villaägare anlitar företag för asfaltering och där resultatet blir avsevärt mycket sämre än vad man tänkt sig. Redan efter en kall vinter så ser man spåren av fuskjobbet. Ytan spricker och blir både spröd och ojämn. Detta skapar såklart problem och det är heller inte helt enkelt att korrigera. Ett sådant jobb tyder nämligen på att fusket skett redan från start och att viktiga moment i grundarbetet. Om så är fallet så handlar det nästan uteslutande om att börja om, gräva upp och göra rätt från början.

Ett annat vanligt problem är att företaget man anlitat inte tagit hänsyn till lutningen mot exempelvis dagvattenbrunnar – eller husets placering – och det kan skapa stora problem i samband med regn. Här måste man även i vissa fall väga in närheten till grannen. Det är inte särskilt roligt att som granne se att vatten leds från ditt hus till den egna huskroppen. Den högsta prioriteten ska alltså läggas på att hitta rätt företag om man planerar att asfaltera uppfart. Hur gör man då det? Vi radar upp några tips i form av punkter som ser ut som följer: 

  • Kolla erfarenhet. Hur länge har företaget funnits och hur pass lång erfarenhet har man av asfaltering? Här kan man även göra viss skillnad på vilken typ av asfalt man lagt. Det är en stor skillnad på att asfaltera för en landsväg – eller en privat sådan – jämfört med att asfaltera uppfart. Man använder exempelvis en annan typ av blandning vid det senare projektet. 
  • Ett svenskt företag? Det finns all anledning att se över företagets härkomst. Detta säger vi av den enkla anledningen att Sverige under senaste åren haft stora problem med kringflackande sällskap som erbjuder asfaltering till väldigt låga priser – och där betalningen sker svart. Inte sällan så handlar det om irländska gäng som drar omkring och knackar dörr och utöver asfaltering så kan de även erbjuda hjälp med takläggning eller exempelvis målning. Det kan förekomma hotfulla situationer och det som alltid brukar visa sig är att jobben är av en usel kvalitet. Välj alltid ett företag som har F-skatt och som är registrerat i Sverige! 
  • Referenser. Var har man jobbat tidigare och kan du sättas i kontakt med en tidigare kund? Referenser är extremt viktiga vad gäller asfaltering. Finns inga sådana? Ja, det tyder på att man har något att dölja. Avstå!