Kategorier
Golv

Fogfria industrigolv för ökad hygien

Inom olika branscher, särskilt livsmedelsindustrin, är det av yttersta vikt att golven uppfyller höga hygienkrav. Därför är fogfria och porfria massagolv av epoxi mycket vanliga. Detta är nödvändigt för att undvika ansamling av bakterier och andra skadliga ämnen.

Förbättrad hygien inom livsmedelsindustrin

När du som konsument köper livsmedel som producerats inom industriella anläggningar vill du säkerställa att hela produktionsprocessen är så hygienisk som möjligt. Golven inom industrin spelar en avgörande roll för att upprätthålla denna hygienstandard. Tänk dig ett golv med många fogar där livsmedelsrester kan fastna, eller ett poröst golv som inte går att rengöra ordentligt.

Sådana förhållanden skulle kunna leda till allvarliga sjukdomsutbrott hos konsumenterna, vilket i sin tur kan skapa rubriker i tidningarna och allvarliga ekonomiska konsekvenser för berörda företag. Därför är det vanligt förekommande att livsmedelsindustrin, inklusive storkök och restauranger, väljer att använda sig av fogfria golv.

Säkerhet och slitstyrka för storkök och livsmedelsindustrin

Inom storkök och livsmedelsindustrin utsätts golven för en mängd påfrestningar. Det är inte bara nödvändigt att tåla grundlig rengöring utan även att motstå vatten, ånga och höga temperaturer. Säkerheten för de anställda är också av största vikt. Halkiga golv kan snabbt leda till olyckor, vilket kan undvikas genom att använda fogfria golv med halkskydd. Halkskyddet integreras sömlöst i golvet utan att kompromissa med hygienen. Det är möjligt att få fogfria golv som även erbjuder estetisk tilltalande design, vilket gör dem passande även för offentliga lokaler.

Anpassade egenskaper för olika industrier

I vissa typer av industrier krävs specifika egenskaper hos golvet, exempelvis förmågan att hantera termisk chock, vilket innebär kraftiga temperaturväxlingar. Fogfria industrigolv kan anpassas för att klara av dessa påfrestningar och även motstå starka kemikalier. Utformningen av dessa golv är en komplex vetenskap, och det finns en rad olika alternativ att välja mellan för att passa olika industrimiljöer. I dessa fall bör man anlita en certifierad installatör av industrigolv.