Kategorier
VVS

Ventilation Stockholm – en viktig fråga 

Hur mycket tid tillbringar du inomhus i Stockholm? Vårt klimat gör att vi i Sverige vistas inomhus betydligt mer än vad många i andra länder gör. Det kan handla om runt 90% av tiden för en genomsnittlig svensk. En hög siffra som har en förklaring, men som även ställer krav på att vi inomhus ges rätt förutsättningar för att må bra och för att kunna prestera på en hög nivå. 

En av de faktorer som blir avgörande för detta handlar om rätt ventilation i Stockholm – men det är också en fråga som nästan alltid hamnar i skymundan av andra, roligare, investeringar. Att investera i ett nytt ventilationssystem – eller att reparera och uppgradera det befintliga – bär en kostnad och det handlar om pengar som många villaägare istället och hellre lägger på någonting annat. Samma sak gäller för fastighetsägare. 

Sämre ventilation skapar problem 

Det man emellertid bör vara medveten om är att en undermålig ventilation i Stockholm tar ut en ganska hög tullavgift som dels kan mätas i det egna välmåendet, men även i rena pengar. 

Det senare kan dels förklaras av att äldre ventilationssystem kostar en massa pengar sett till den höga energiförbrukningen, och att de även kan leda till skador på konstruktion och ytskikt som blir dyra att reparera. 

Man kan säga att att ett modernt FTX-system kostar pengar att köpa och installera – men att det också har en relativt kort återbetalningstid där du redan efter fem år har nått break-even och kan börja räkna hem vinsten. 

Bättre hälsa genom bättre ventilation

Rent hälsomässigt fyller rätt ventilation en enorm funktion. Har du problem med huvudvärk, med trötthet, med att hålla koncentrationen uppe eller med att du kan känna yrsel? I så fall så tyder detta på att det är dags att se över din ventilation. 

Att ha tillgång till frisk och cirkulerande luft – som samtidigt tar bort partiklar och föroreningar – är en sak som gör gott för både hälsan och ekonomin. 

Hur ser det ut hemma hos dig, på din arbetsplats eller i barnens skola? Ventilation i Stockholm är definitivt en fråga som förtjänar mer uppmärksamhet!